CHI BỘ TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 02 tháng 11 năm 2018, chi bộ trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức Lễ kết nạp cho 03 quần chúng ưu tú trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau một thời gian thử thách, rèn luyện và cống hiến, các quần chúng Nguyễn Đình Huấn – Bí thư Đoàn trường, Đặng Văn Tiến – thư ký Hội đồng, Đỗ Thị Kim Huế – Tổ trưởng tổ Xã hội đã được chi bộ xem xét đề nghị Huyện ủy Đăk Song ra quyết định kết nạp vào Đảng.

Chi bộ trường THPT Lương Thế Vinh khi mới thánh lập có 9 đảng viên chính thức, đồng chí Trần Công Toàn được chỉ định làm Bí thư chi bộ, đồng chí Hoàng Hùng Hữu làm phó bí thư chi bộ. Đến tháng 10/2017 có thêm 01 đảng viên mới chuyển về. Chi bộ nhà trường đã họp, tín nhiệm và đề nghị Thường vụ huyện ủy Đăk Song bổ sung thêm cấp ủy viên đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hiền.

Tháng 6/2018 chi bộ nhà trường đã kết nạp được 2 đảng viên mới. Tính đến tháng 11 năm 2018 chi bộ nhà trường đã kết nạp được 05 đảng viên mới vào đảng đạt 250% chỉ tiêu so với Nghị quyết đầu năm.

Hiện tại chi bộ có 15 đảng viên, trong đó có 10 đảng viên chính thức và 05 đảng viên dự bị đang sinh hoạt.