Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 20/KH-THPT LTV 04/11/2021 Kế hoạch, Kế hoạch vận động và sử dụng kinh phí từ nguồn tài trợ theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT trong năm học 2021- 2022
Số 44/KH-THPT LTV 15/06/2021 Kế hoạch, Kế hoạch Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025
06/KH-THPT LTV 21/09/2020 Kế hoạch, Kế hoạch Vận động và sử dụng kinh phí từ nguồn tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT trong năm học 2020 - 2021
02/KH-THPT LTV 07/09/2020 Kế hoạch, Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
22/KH-THPT LTV 11/06/2020 Kế hoạch, Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021
17a/KH-THPT LTV 06/01/2020 Kế hoạch,
06/KH-THPT LTV 09/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2019 - 2020
30 /KH-THPT LTV 07/05/2019 Kế hoạch,