KẾ HOẠCH TUẦN 4

KẾ HOẠCH TUẦN 4

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

KẾ HOẠCH THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Lượt xem:

[...]
TRIỂN KHAI HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CẤP THCS, THPT

TRIỂN KHAI HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CẤP THCS, THPT

Lượt xem:

Giáo viên chủ nhiệm các lớp hướng dẩn học sinh theo công văn số 1046/SGDĐT-GDTrH ngày 8/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông; tải đề thi tại website của nhà trường, hướng dẫn học sinh làm bài thi theo nội dung nhà trường đã triển khai dưới cờ. Giáo viên thu bài làm của học sinh, lựa chọn 10 bài xuất sắc nhất nộp về văn [...]
KẾ HOẠCH TUẦN 3

KẾ HOẠCH TUẦN 3

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH THÁNG 9

KẾ HOẠCH THÁNG 9

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH THÁNG 8

KẾ HOẠCH THÁNG 8

Lượt xem:

[...]
QĐ KẾ HOẠCH THỜI GIAN NAM HỌC 2018 – 2019

QĐ KẾ HOẠCH THỜI GIAN NAM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUẦN 8 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018

KẾ HOẠCH TUẦN 8 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM 26 – 3

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM 26 – 3

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2018

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »