Kế hoạch tựu trường năm học 2021- 2022 của trường THPT Lương Thế Vinh

Kế hoạch tựu trường năm học 2021- 2022 của trường THPT Lương Thế Vinh

Lượt xem:

Thời gian tựu trường: Ngày 01/9/2021. Để đảm an toàn phòng chống covid-19, học sinh tựu trường theo danh sách được niêm yết kèm theo kế hoạch này, cụ thể lịch tựu trường được chia làm 2 buổi: Buổi sáng từ 7h30, Buổi Chiều từ 14h00 theo lịch trong danh sách, tuyệt đối không được đi sai lịch. Lưu ý: Tất cả các học sinh có biểu hiện bất [...]
Kế hoạch tuyển sinh váo lớp 10 năm học 2021 – 2022

Kế hoạch tuyển sinh váo lớp 10 năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Các em học sinh trường THPT Lương Thế Vinh theo dõi thực hiện [...]
Kế hoạch viết sáng kiến năm học 2020 – 2021

Kế hoạch viết sáng kiến năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch Hội thao GDQP-AN cấp trường n8am học 2020 – 2021

Kế hoạch Hội thao GDQP-AN cấp trường n8am học 2020 – 2021

Lượt xem:

KK [...]
Kế hoạch thi GVDG cấp trường và kết quả thi

Kế hoạch thi GVDG cấp trường và kết quả thi

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH DẠY THÊM HỌC THÊM NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH DẠY THÊM HỌC THÊM NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU KHKT VÀ DỰ THI CẤP TỈNH

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU KHKT VÀ DỰ THI CẤP TỈNH

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 512345 »