Ý NGHĨA “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”

Ý NGHĨA “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”

Lượt xem:

[...]
SỔ TAY ĐÃM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

SỔ TAY ĐÃM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Lượt xem:

        Ngày 13/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông  đã ban hành Công văn số 1300/SGDĐT-GDTXCTTT thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch trong tình hình mới. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, [...]