KỲ THI TTHPT QUỐC GIA 2019 – TÀI LIỆU PHỔ BIẾN TẠI PHÒNG THI

KỲ THI TTHPT QUỐC GIA 2019 – TÀI LIỆU PHỔ BIẾN TẠI PHÒNG THI

Lượt xem:

Các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh cần tìm hiểu để thực hiện đúng Quy chế thi THPT Quốc gia 2019 [...]
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI OLYMPIC 23-3 CẤP TỈNH NĂM 2019

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI OLYMPIC 23-3 CẤP TỈNH NĂM 2019

Lượt xem:

[...]
KẾT QUẢ 2 MẶT GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

KẾT QUẢ 2 MẶT GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2018

QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2018

Lượt xem:

Gồm quy chế ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT và thông tư 07/2018/TT-BGDĐT về Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  [...]