Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 47A/QĐ-THPT LTV 22/02/2022 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2022 của trường THPT Lương Thế Vinh
Số 46A/QĐ-THPT LTV 22/02/2022 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai tài chính ngân sách Quý IV năm 2021 của trường THPT Lương Thế Vinh
Số 32A/QĐ-THPT LTV 05/01/2022 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2022 của trường THPT Lương Thế Vinh
Số 21A/QĐ-THPT LTV 26/10/2021 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai tài chính ngân sách Quý III năm 2021 của trường THPT Lương Thế Vinh
Số 64/QĐ-THPT LTV 01/07/2021 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai tài chính ngân sách Quý II năm 2021 của trường THPT Lương Thế Vinh
Số 45/QĐ-THPT LTV 15/06/2021 Quyết định, Quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2025
Số 64a/QĐ-THPT LTV 15/06/2021 Quyết định, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025
Số 48A/QĐ-THPT LTV 27/04/2021 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai tài chính ngân sách Quý I năm 2021
Số 31A/QĐ-THPT LTV 04/01/2021 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021 của trường THPT Lương Thế Vinh
27/QĐ-THPT LTV 03/12/2020 Quyết định, Quyết định phân công nhiệm vụ BGH
18/QĐ-THPT LTV 05/10/2020 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường
17/QĐ-THPT LTV 05/10/2020 Quyết định, Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ
Trang 1 / 212»