Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
10/QĐ-THPT LTV 30/09/2019 Quyết định, Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường
06/KH-THPT LTV 09/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2019 - 2020
30 /KH-THPT LTV 07/05/2019 Kế hoạch,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên