Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
24/TB-SGDĐT 15/06/2021 Báo cáo, Thông báo,
24/2021/NĐ-CP 23/03/2021 Nghị quyết, Nghị định số 24/2021/NĐ-CP Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
12/TTr-THPT LTV 04/12/2020 Tờ trình, Tờ trình xin công nhận Hội đồng trườg
27/QĐ-THPT LTV 03/12/2020 Quyết định, Quyết định phân công nhiệm vụ BGH
18/QĐ-THPT LTV 05/10/2020 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường
17/QĐ-THPT LTV 05/10/2020 Quyết định, Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ
19/QĐ-THPT LTV 05/10/2020 Quyết định, Quy chế làm việc trường THPT Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021
20/QĐ-THPT LTV 05/10/2020 Quyết định, Quy định thực hiện Quy chế chuyên môn
01/NQ-THPT LTV 05/10/2020 Nghị quyết, Nghị quyết hội nghị CNVC-NLĐ
06/KH-THPT LTV 21/09/2020 Kế hoạch, Kế hoạch Vận động và sử dụng kinh phí từ nguồn tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT trong năm học 2020 - 2021
02/KH-THPT LTV 07/09/2020 Kế hoạch, Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
22/KH-THPT LTV 11/06/2020 Kế hoạch, Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021
Trang 1 / 212»