Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số CV-THPT LTV 28/04/2022 Công văn, TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN ATGT TRONG DỊP NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5
43/KH-THPTLTV 28/04/2022 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
Số 47A/QĐ-THPT LTV 22/02/2022 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2022 của trường THPT Lương Thế Vinh
Số 46A/QĐ-THPT LTV 22/02/2022 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai tài chính ngân sách Quý IV năm 2021 của trường THPT Lương Thế Vinh
Số 32A/QĐ-THPT LTV 05/01/2022 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2022 của trường THPT Lương Thế Vinh
Số 1986/SGDĐT - TCCBTC 13/12/2021 Công văn, Công văn về việc phê duyệt danh sách học sinh hưởng chế độ chính sách HKI năm học 2021-2022 và bổ sugng HKII năm học 2021-2022
Số 1776/SGDĐT - TCCBTC 15/11/2021 Công văn, Công văn phê duyệt Kế hoạch vận động và sử dụng kinh phí từ nguồn tài trợ theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT trong năm học 2021- 2022
Số 20/KH-THPT LTV 04/11/2021 Kế hoạch, Kế hoạch vận động và sử dụng kinh phí từ nguồn tài trợ theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT trong năm học 2021- 2022
Số 21A/QĐ-THPT LTV 26/10/2021 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai tài chính ngân sách Quý III năm 2021 của trường THPT Lương Thế Vinh
Số 64/QĐ-THPT LTV 01/07/2021 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai tài chính ngân sách Quý II năm 2021 của trường THPT Lương Thế Vinh
Số 45/QĐ-THPT LTV 15/06/2021 Quyết định, Quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2025
01/BC THPT LTV 15/06/2021 Báo cáo, BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2020-2021
Trang 1 / 3123»