KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
BẢNG ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2019 CỦA TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

BẢNG ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2019 CỦA TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

Lượt xem:

Số học sinh dự thi: 100 HS. Số học sinh đậu tốt nghiệp: 98 HS, đạt tỉ lệ 98% Có 102 nguyện vọng ĐH, CĐ đạt từ 17.0 điểm trở lên; Có 10 HS (25 nguyện vọng ) đạt từ 20 điểm trở lên [...]
KẾT QUẢ 2 MẶT GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

KẾT QUẢ 2 MẶT GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]