BẢNG ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2019 CỦA TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số học sinh dự thi: 100 HS. Số học sinh đậu tốt nghiệp: 98 HS, đạt tỉ lệ 98%

Có 102 nguyện vọng ĐH, CĐ đạt từ 17.0 điểm trở lên; Có 10 HS (25 nguyện vọng ) đạt từ 20 điểm trở lên