Hưởng ứng tham gia Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2021 do UBND tỉnh Đăk Nông phát động

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT Lương Thế Vinh phát động toàn thể CBGVNV và học sinh hưởng ứng tham gia Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2021 do UBND tỉnh Đăk Nông phát động.

Đề nghị CBGVNV và học sinh nghiên cứu Công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông; Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 về tổ chức cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đăk Nông năm 2021 đính kèm để biết và thực hiện.