Tạm dừng tuyển sinh đại học 2 trường đại học công an phía Nam

Lượt xem:

Đọc bài viết

Theo dự thảo kế hoạch tuyển sinh từ Bộ Công an, hai trường đại học công an nhân dân ở phía Nam là Trường ĐH An ninh nhân dân và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân không có chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2019.

Chỉ có 3 trường Công an được giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho cả hai miền Nam – Bắc.

Học viện An ninh nhân dân tuyển 375 chỉ tiêu:

Học Viện Cảnh sát nhân dân tuyển 675 chỉ tiêu:

 

Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy tuyển 150 chỉ tiêu:

Như vậy tới thời điểm này hai trường đại học Công an ở phía Nam là Trường ĐH Công an nhân dân và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân không có chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2019.

Theo Lê Huyền – VietNamnet