THỜI KHÓA BIỂU VÀ LỊCH HỌC TRONG NGÀY KỂ TỪ 27/4/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Thời khóa biểu từ ngày 27/4/2020

2. Lịch học các ngày trong tuần từ 27/4/2020 ( Để đảm bảo an toàn trong các buổi học chỉ nghỉ 5 phút để chuyển tiết, không nghỉ giải lao giữa giờ)