THÔNG BÁO MỜI THẦU: Mời nhà thầu tham dự chỉ định thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh thuộc dự án: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu và thiết bị lớp 10 năm 2022 – 2023 theo Chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết