THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI TỪ 27/4/2020 VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Thông báo của UBND tỉnh Đăk Nông

2. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học của Sở Giáo dục