TRIỂN KHAI HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CẤP THCS, THPT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Giáo viên chủ nhiệm các lớp hướng dẩn học sinh theo công văn số 1046/SGDĐT-GDTrH ngày 8/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông; tải đề thi tại website của nhà trường, hướng dẫn học sinh làm bài thi theo nội dung nhà trường đã triển khai dưới cờ.

Giáo viên thu bài làm của học sinh, lựa chọn 10 bài xuất sắc nhất nộp về văn phòng Đoàn trường. Hạn nộp ngày 27/9/2018

Nhà trường tổ chức hội đồng chấm, lựa chọn 20 bài xuất sắc nhất để nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông trước ngày 05/10/2018

Công văn và đề thi đính kèm