TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 05/10/2018, trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 – 2019. Hội nghị có 27 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia.

Năm học 2017 – 2018 là năm học đầu tiên của trường THPT Lương Thế Vinh sau khi được thành lập. Biết bao thiếu thốn, khó khăn vất vả của một ngôi trường mới được thành lập, song với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, CBGV, NV và học sinh nhà trường đã nỗ lực vượt qua và gặt hái được những thành tích bước đầu rất đáng tự hào.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2017 – 2018

  1. Về thành tích của học sinh

a) Xếp loại học lực (sau khi 06 HS lớp 10 đã thi lại )

STT Sĩ số Giỏi Khá T.bình Yếu
SL TL SL TL SL TL SL TL
Khối 10 109 3 2,75% 36 33,03% 68 62,39% 2 1,83%
Khối 11 101 3 2,97% 52 51,49% 46 45,54% 0 0,00%
Khối 12 64 3 4,69% 39 60,94% 22 34,38% 0 0,00%
TỔNG  274 9 3,28% 127 46,35% 136 49,64% 2 0,73%

Học sinh giỏi toàn diện:16 H/s (trong đó 09H/s giỏi toàn diện cả năm, 07 H/s giỏi toàn diện học kỳ II).

Học sinh tiên tiến: 147 học sinh (trong đó học sinh tiên tiến cả năm 118; tiên tiến học kỳ II 29H/s).

b) Xếp loại hạnh kiểm

STT Sĩ số Tốt Khá T.bình Yếu
SL TL SL TL SL TL SL TL
Khối 10 109 82 75,23% 23 21,10% 4 3,67% 0 0,00%
Khối 11 101 86 85,15% 15 14,85% 0 0,00% 0 0,00%
Khối 12 64 61 95,31% 1 1,56% 2 3,13% 0 0,00%
TỔNG  274 229 83,58% 39 14,23% 6 2,19% 0 0,00%

c) Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Có 63/64 học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt tỉ lệ 98,44%, trong đó có 31 học sinh đạt từ 15.0 điểm trở lên, có 5 học sinh đạt từ 20.0 điểm trở lên.

d) Về thành tích học sinh giỏi các cấp

Trong năm học 2017 – 2018 có 01 học sinh được tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia; có 10 học sinh giỏi Olympic 23/3 cấp tỉnh (gồm 04 huy chương Bạc và 06 huy chương Đồng); có 01 học sinh đạt Huy chương Bạc và 01 học sinh đạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic 30/4 truyền thống khu vực phía Nam dành cho khối chuyên; có 01 học sinh đạt giải Nhì và 01 học sinh đạt Khuyến khích trong kỳ thi học sinh Giỏi tỉnh.

Có 01 học sinh đạt Huy chương Bạc, 04 học sinh đạt Huy chương Đồng tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đăk Nông lần thứ VIII.

2. Về thành tích của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Trong năm học 2017 – 2018, nhà trường có 15 sáng kiến cấp trường trong đó chọn 10 sáng kiến kinh nghiệm tham gia thi cấp Sở. Kết quả  có 4 SKKN đạt giải (gồm 01 loại B và 03 loại C). Tổng số tiết thao giảng: 84 tiết, trong đó xếp loại giỏi: 78 tiết; khá: 06 tiết. Tổng số tiết ứng dụng công nghệ thông tin: 78 tiết

Trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi  cấp trường có 12 GV được công nhận giáo viên dạy giỏi, chiếm 57,1%.

Cuối năm học 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 15 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động Tiên tiến, có 02 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 03 cá nhân được Sở giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen.

Có 01 tổ chuyên môn (Tổ Xã hội) và tập thể nhà trường được công nhận danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến.

3. Thành tích chung

  • Chi bộ đạt danh hiệu: Trong sạch vũng mạnh
  • Nhà trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến
  • Công đoàn đạt danh hiệu: Công đoàn cơ sở vững mạnh được Công đoàn Ngành Giáo dục tặng Giấy khen
  • Đoàn trường đạt danh hiệu: Đoàn cơ sở vững mạnh, được Huyện Đoàn Đăk Song tặng giấy khen

Bước vào năm học mới 2018 -2019 tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cần phát huy những thế mạnh, những thành quả đã quả đạt được, đồng thời tìm biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm học trước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 tạo được niềm tin, uy tín đối với Ngành giáo dục, với nhân dân và chính quyền địa phương.

Để thực hiện được điều đó cần có sự đoàn kết, nhất trí đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viêc chức và người lao động trong đơn vị.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu trong năm học 2018 – 2019:

 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

– 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên tích cực tham gia đầy đủ, có chất lượng các đợt học tập, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chính trị do cấp trên và nhà trường tổ chức.

– 100% CBGVNV và HS tự giác chấp hành đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành.

– 100% CBGV không vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn thương yêu và có thái độ ứng xử công bằng, sư phạm với học sinh. Giáo viên phải thường xuyên khuyến khích học sinh nỗ lực vươn lên.

– 100% CBGVNV tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Phấu đấu kết nạp ít nhất 2 đảng viên mới trong năm học.

2. Công tác giảng dạy, thực hiện quy chế chuyên môn

a) 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc những quy định chuyên môn:

– Ra vào lớp đúng giờ, soạn giảng khoa học, đúng quy định theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, không dạy theo kiểu “đọc-chép”. Lên phiếu báo giảng, ký sổ đầu bài đúng quy định.

– Không cắt xén, dồn nén chương trình, dạy đúng, dạy đủ các tiết tự chọn và các tiết thực hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đánh giá chất lượng học sinh trung thực, khách quan, kịp thời. Kết hợp hài hòa giữa hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận, đáp ứng yêu cầu về nội dung và phương pháp của các kỳ thi quốc gia.

– Tham gia đầy đủ các buổi chào cờ, các buổi họp, sinh hoạt chuyên môn, học tập chính trị, có sổ ghi chép đầy đủ. Tích cực trình bày những ý kiến, quan điểm cá nhân nhằm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

– 100% giáo viên không vi phạm về quy định “Dạy thêm, học thêm”. Giáo viên soạn giáo án dạy thêm buổi chiều đúng quy định.

– Mỗi giáo viên thực hiện tối thiểu 05 tiết dạy có ứng dụng CNTT/học kỳ.

– Dự giờ: Giáo viên hết tập sự: ít nhất 17 tiết/năm; giáo viên tập sự: ít nhất 30 tiết/năm; Tổ trưởng và tổ phó chuyên môn ít nhất dự 2 tiết/1 GV trong tổ/1 năm học; BGH dự ít nhất 1 tiết/1 giáo viên /năm.

– Thao giảng: Thao giảng ít nhất 1 tiết/học kỳ/GV (có ứng dụng CNTT hoặc các thiết bị dạy học hiện đại).

– Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: Trong năm học kiểm tra hoạt động sư phạm của 100% giáo viên trong đó có khoảng 60% là kiểm tra theo kế hoạch thông báo trước hay kiểm tra chuyên đề, 40% là dự giờ, kiểm tra hồ sơ đột xuất.

– Thực hiện kiểm tra hồ sơ các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng ít nhất 2 lần/học kỳ. Kiểm tra đột xuất hồ sơ giáo viên khoảng 40% trong năm học.

– Lãnh đạo, Tổ trưởng, GVCN, trưởng các tổ chức đoàn thể có kế hoạch làm việc từng tuần, từng tháng, từng học kỳ cụ thể, chi tiết.

b) 100% giáo viên tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động từ thiện, nhân đạo ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thiên tai.

c) Giáo viên tích cực tham gia các cuộc thi và các hoạt động phong trào:

– Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường lần thứ II: Phấn đấu ít nhất 70% GVBM  đăng ký dự thi, trong đó có ít nhất 90%  giáo viên dự thi đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

– Thi SKKN, NCKHSPUD: có ít nhất 30% GV, NV có sáng kiến kinh nghiệm hoặc NCKHSPUD dự thi cấp tỉnh trong đó có tối thiểu 50% sản phẩm dự thi đạt giải cấp tỉnh. Không có SKKN, NCKHSPUD nào vi phạm quy định.

– Làm đồ dùng dạy học: Mỗi tổ chuyên môn có tối thiểu 2 đồ dùng dạy học có chất lượng.

– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào do cấp trên tổ chức.

d) Sinh hoạt chuyên môn: Ngoài sinh hoạt chuyên môn thường kỳ mỗi tổ chuyên môn tổ chức hội thảo chuyên môn cấp trường tối thiểu 1 lần/ học kỳ. Các tổ chuyên môn đăng ký xây dựng chuyên đề dạy học, tổ chức sinh hoạt và nộp kết quả thực hiện chuyên đề lên mạng tối thiểu 01 chuyên đề/môn/học kỳ.

e) Khuyến khích các tổ chuyên môn thành lập câu lạc bộ của tổ/bộ môn và tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ 1 lần/HK. Riêng môn Ngoại ngữ phải tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh ít nhất 1 lần/HK.

f) Tích cực tham gia các cuộc thi dành cho học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên: Phát động cuộc thi NCKHKT cấp trường, khuyến khích học sinh tham gia và lựa chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh, Thi Olympic tiếng Anh, giải Toán, Vật lý.. trên internet.

Tham  gia hội thao Quốc phòng an ninh, phấn đấu đạt thứ hạng từ 5 đến 10 trên tổng số các đoàn dự thi.

3. Kết quả giảng dạy và giáo dục

3.1. Chất lượng học tập:

Trên 45% học lực khá, giỏi (học lực giỏi trên 5%), tỷ lệ học sinh có học lực yếu,

kém dưới 4%, tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban dưới 3% (trong đó bỏ học dưới 1%), tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia trên 98%, học sinh lên lớp thẳng trên 96%, thi đỗ Đại học, Cao đẳng trên 40% (không tính diện cử tuyển, xét tuyển), thi học sinh giỏi cấp tỉnh và Olympic 23/3 đạt 15 giải trở lên, có ít nhất 02 học sinh đạt học sinh Giỏi quốc gia hay Olympic khu vực.

3.2. Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống:

Trên 95% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; xếp loại hạnh kiểm yếu dưới 1%. Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện tốt pháp luật Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất học sinh vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội;

3.3. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông:

Để phù hợp với tình hình địa phương và điều kiện nhà trường, tổ chức cho 100% học sinh khối 11 học nghề làm vườn, dạy ôn tập và tổ chức cho học sinh khối 12 có nguyện vọng thi nghề phổ thông dự thi theo kế hoạch. Chỉ tiêu 100% học sinh dự thi đều đạt từ TB trở lên.

Hội nghị cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường năm học 2018 – 2019.

Một số hình ảnh về trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm học 2017 – 2018

Trần Công Toàn