Các quyết định khen thưởng năm học 2019- 2020

Các quyết định khen thưởng năm học 2019- 2020

Lượt xem:

[...]
Quyết định tặng cơ thi đua của Chính phủ

Quyết định tặng cơ thi đua của Chính phủ

Lượt xem:

Trường THPT Lương Thế Vinh vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua trong năm học 2019 – 2020 là năm học thứ 3 của nhà trường     [...]
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG KHỐI 2 NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG KHỐI 2 NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Kế hoạch công tác thi đua khối 2 năm học 2020 – 2021 Bảng điểm đánh giá thi đua khối 2 năm học 2020 – 2021 [...]
Kế hoạch viết sáng kiến năm học 2020 – 2021

Kế hoạch viết sáng kiến năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch Hội thao GDQP-AN cấp trường n8am học 2020 – 2021

Kế hoạch Hội thao GDQP-AN cấp trường n8am học 2020 – 2021

Lượt xem:

KK [...]
Kế hoạch thi GVDG cấp trường và kết quả thi

Kế hoạch thi GVDG cấp trường và kết quả thi

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH DẠY THÊM HỌC THÊM NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH DẠY THÊM HỌC THÊM NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU KHKT VÀ DỰ THI CẤP TỈNH

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU KHKT VÀ DỰ THI CẤP TỈNH

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »