Kế hoạch tựu trường năm học 2021- 2022 của trường THPT Lương Thế Vinh

Kế hoạch tựu trường năm học 2021- 2022 của trường THPT Lương Thế Vinh

Lượt xem:

Thời gian tựu trường: Ngày 01/9/2021. Để đảm an toàn phòng chống covid-19, học sinh tựu trường theo danh sách được niêm yết kèm theo kế hoạch này, cụ thể lịch tựu trường được chia làm 2 buổi: Buổi sáng từ 7h30, Buổi Chiều từ 14h00 theo lịch trong danh sách, tuyệt đối không được đi sai lịch. Lưu ý: Tất cả các học sinh có biểu hiện bất [...]
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
Thông báo kết quả duyệt quyết toán ngân sách năm 2020

Thông báo kết quả duyệt quyết toán ngân sách năm 2020

Lượt xem:

[...]
Thông báo công khai Cơ sở vật chất, trường lớp

Thông báo công khai Cơ sở vật chất, trường lớp

Lượt xem:

[...]
Thông báo cam kết chất lượng giáo dục

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuyển sinh váo lớp 10 năm học 2021 – 2022

Kế hoạch tuyển sinh váo lớp 10 năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

[...]