TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH VÀ BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH ĐĂK NÔNG PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 03/12/2018 Ban an toàn Giao thông tỉnh Đăk Nông đã phối hợp với trường THPT Lương Thế Vinh tuyên truyền thực hiện Luật Giao thông đường bộ tới Toàn thể  cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Nhìn chung chương trình tuyên truyền năm nay của Ban an toàn Giao thông tỉnh Đăk Nông rất hấp dẫn, thú vị và hiệu quả. Học sinh của nhà trường tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, các phần thi của Ban tổ chức. Qua buổi tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã được tuyên truyền và hiểu biết thêm nhiều quy định của Luật Giao thông đường bộ và sẽ có ý thức tốt hơn khi tham gia giao thông.