KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Các em học sinh trường THPT Lương Thế Vinh theo dõi thực hiện [...]
Thông báo phổ biến hoạt động trang thông tin điện tử nhận diện “tin giả”, “tin sai sự thật” của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam

Thông báo phổ biến hoạt động trang thông tin điện tử nhận diện “tin giả”, “tin sai sự thật” của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam

Lượt xem:

ông văn số 49/STTTT-TTBCXB ngày 15/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thông báo phổ biến hoạt động trang thông tin điện tử nhận diện “tin giả”, “tin sai sự thật” của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (Công văn gửi kèm); địa chỉ truy cập http://tingia.gov.vn. [...]