TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 – 2019

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

Ngày 05/10/2018, trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 – 2019. Hội nghị có 27 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Năm học 2017 – 2018 là năm học đầu tiên của trường THPT Lương Thế Vinh sau khi được thành lập. Biết bao thiếu thốn, khó khăn vất vả của một [...]